Treballs de digitalització i edició de fotografies del Fons Família Negre Pastell, per al catàleg i l’exposició “Els retrats dels senyors”. Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries.

Digitalització del Fons de la col·lecció d’art dipositada per la Fundació Margarita Marsà a l’Ajuntament de Girona.

Digitalització i edició de 25.000 negatius, blanc i negre i color, per a l’Arxiu Municipal de Girona, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Disseny i maquetació́ del llibre “Mirades a la col·lecció́”, editat per la Diputació́ de Girona, INSPAI, Centre de la Imatge.

Digitalització i edició de 6.000 negatius i positius en paper del fons fotogràfic d’imatges del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols

Digitalització, edició i instal·lació en materials de conservació del Fons Ricard Mur Dargallo, negatius fotogràfics en plaques de vidre del primer terç del segle XX.

Fotografies de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) per a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Fotografies per al catàleg de l’exposició: L’Art Nou Santos Torroella, Museu d’Història de Girona.

Serveis Raül Costal

Feina feta amb molta cura i amb les millors eines tecnològiques

01. Impressió i maquetació

Impressió i Maquetació

Impressió especialitzada en fotografia química i digital sobre papers Fine Art.

02. Reproducció

Reproducció

Reproducció d’obres d’art per a difusió web, inventaris, publicacions de llibres i catàlegs.

03. Digitalització

Digitalització

La digitalització és un procés que permet convertir una fotografia analògica en una digital.

04. Conservació

Conservació

L’objectiu de la Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic és la intervenció amb garanties sobre el patrimoni fotogràfic.

01. Impressió i maquetació

Impressió i Maquetació

Impressió especialitzada en fotografia química i digital sobre papers Fine Art.

02. Reproducció

Reproducció

Reproducció d’obres d’art per a difusió web, inventaris, publicacions de llibres i catàlegs.

03. Digitalització

Digitalització

La digitalització és un procés que permet convertir una fotografia analògica en una digital.

04. Conservació

Conservació

L’objectiu de la Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic és la intervenció amb garanties sobre el patrimoni fotogràfic.