Impressió i Maquetació

Impressió especialitzada en fotografia química i digital sobre papers Fine Art.

Còpies per a exposicions o particulars, emmarcades o sobre suports foam, metacrilat o alumini.

Realització de treballs integrals per a exposicions, catàlegs i llibres d’art.

Maquetació i disseny d’originals, PDF’s finals per a la seva impressió, assesorament del paper i seguiment del tiratge de proves i màcules.

Reproducció

Reproducció d’obres d’art per a difusió web, inventaris, publicacions de llibres i catàlegs. En el seu procés s’utilitzen tècniques d’il·luminació i cartes de color per no alterar els colors originals de l’obra i així obtenir un resultat fidedigne.

Reproducció digital d’obres d’art per a museus, galeries d’art, fundacions, editorials, artistes plàstics, escultors, col·leccionistes i particulars.

Digitalització

La digitalització és un procés que permet convertir una fotografia analògica en una digital. La digitalització es realitza amb càmera fotogràfica, tot i que també es contemplen aspectes a tenir en compte en cas d’utilitzar escàner.

L’objectiu és establir les pautes per assolir uns nivells de qualitat d’imatge que permetin la correcta reproducció dels originals i l’obtenció de reproduccions de preservació, tot i que en alguns casos i segons els materials a digitalitzar caldrà realitzar un anàlisi de qualitat d’imatge en major profunditat, per a poder dissenyar processos que garanteixin la condició de “còpies de preservació” mitjançant mesures objectives.

Conservació

L’objectiu de la Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic és la intervenció amb garanties sobre el patrimoni fotogràfic, de cara a assegurar-ne la seva conservació i preservació en benefici de les generacions presents i futures.

Inclou la diagnosi, l’elaboració d’un pla de conservació-restauració, la conservació preventiva, els tractaments, la documentació i la intervenció del patrimoni fotogràfic.

P3_3 (1)
CONSERVACIÓ_03

Director d’Art

Descobreix la meva trajectòria

Director d’Art

Descobreix la meva trajectòria